Tisdagen den 27 september 2022 - klockan 21:45
Förstasidan
Artiklar
« Föreg. Nästa »


GPS - Guidning på skolan

Hjälper eleverna att nå sina mål


Arieg Mussa 2019-02-20

<span>Från vänster Jessica Aronsson, Annelie Skånberg, Susanne Nilisse</span>
Bild:Rickard Strid
Från vänster Jessica Aronsson, Annelie Skånberg, Susanne Nilisse

Alla människor vill lyckas och skolans personal har förmågan att bidra till att detta ska bli. 

Reinhart Fridman “Klumpen i magen och andra muntra historier”   

  
               

Iden till GPS föddes när insikten kom till Angeredsgymnasiet att en elev behövde , vid sidan om ordinarie skolpersonal en icke-dömande vuxenrelation på skolan. En vuxen som inte bedömde eller betygsatte eleven, utan vars roll var att hjälpa eleven se sina möjligheter och fatta framåtsyftande förändringsbeslut för att lägga grunden till att förverkligas sina drömmar. Alla vuxna på skolan som anmälde sig som guider, erbjuds en utbildning i Angeredsgymnasiets modell av ett icke dömande förhållningssätt. (Tålamodets Pedagogik) och hur viktigt det är att formulera öppna icke dömande frågor. Metoden bygger en fyrstegsmodell med utgångspunkt i Maslows behovstrappa. Den hjälper eleverna att utifrån sin egen historia, se sammanhang, fatta beslut och upprätta en handlingsplan som leder i riktning mot elevens egna mål och drömmar. Det är av yttersta vikt att beslutet är kortsiktigt nåbart. Populärt skulle man kunna säga. För att lyckas måste man låta sig lyckas.

 

Så det är något som vi har fortsatt med här på Angeredsgymnasiet. Det är en arbetsmetod som vi erbjuder eleverna. Vi som jobbar som guide är frivilliga lärare och övrig personal. Relationerna mellan elev och guide bygger på en frivillig överenskommelse och kan avslutas när eleven vill.

 

När en elev och guide träffas för första gången, försöker vi göra det utanför skolan. Där bygger vi upp vilken handlingsplan som passar bäst för eleven, för att nå sina mål.

 

Ex på hur en handlingsplan ser ut: Är att guiden träffar eleven 10 minuter varje dag för att ha schemakoll. Hjälper till att strukturera upp dagen, om det har kommit till något annat, som eleven vill ha hjälp med som t.ex att förbereda och genomföra en uppgift.

 


Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka bildinsändare
Skicka insändare

MATSEDEL

KALENDER

Det finns inga kommande händelser i kalendern.


Riksgymnasiet

Angeredsgymnasiet

Angeredswebben
Ansvarig utgivare:   Patrick Gladh
Webmaster:   Rickard Strid
Redaktion:   Anita, Sadia, Fadak, Emil, Sofia, David, James, Liana, Wilma, Tahereh, Hanna, Olle, Arieg, Aida, Hedda, Hedda, Zeinab , Torbjörn, Klara