Onsdagen den 28 februari 2024 - klockan 10:56
Förstasidan
Artiklar
« Föreg. Nästa »


Angeredsutmaningen hjälper eleverna att komma ut i arbetslivet

Skanska- ett av företagen som samarbetar med vår skola


Hedda Nyhlin 2019-03-05


Jag har intervjuat Petra Elio Serti om Angeredsutmaningen, och har också intervjuat ett av företagen Skanska som är med i Angeredsutmaningen.

Angeredsutmaningen startade i december 2013.


Petra berättar att Angeredsutmaningen är ett initiativ som tagits för att skapa bryggor mellan skola och externa partners inom näringslivet och offentlig sektor. Angeredsgymnasiet ville hjälpa eleverna få kontakt med arbetslivet och utmanade företag att ställa upp med bland annat praktikplatser, mentorskap och stipendieutdelning. Många av våra elever har en annan språklig bakgrund än svensk och många har kort studietid i Sverige. Deras framtids- och omvärldssyn är begränsad. De har svårt att se sig själva i en realistisk framtid och på vilket sätt de skall leva sitt vuxenliv. De har få förebilder i vardagen och de har få eller inga att fråga eller söka inspiration från. Därmed har de svårt hitta vägen för sitt framtida liv.

Petra fortsätter att berätta om hur Angeredsutmaningen kom i kontakt med företagen, hon säger att man ställde frågan till företag och näringsliv: Vad kan ni göra för ungdomarna på Angeredsgymnasiet? Angeredsutmaningen gav förslag på olika utmaningar man kan ta sig an.


Hon säger att i Angeredsutmaningen finns det idag 40 inblandade företag som vill hjälpa till med utmaningen. De hjälper elever med skolarbete och andra saker som har med deras utbildning att göra. Det har blivit mer praktikplatser för eleverna och det har gjort att om man sköter sin praktik skulle man kunna få sommarjobb på samma arbetsplats. På vissa arbetsplatser får man som elev en internutbildning och kan internt söka jobb. Vi har inga siffror på hur många som fått arbete efteråt men vi kan se att elevernas nätverket ökar, man får ett bättre CV, man samlar på sig erfarenhet genom praktik och några av eleverna har fått arbete efter studenten. Man ser också att självförtroendet ökar för eleverna och vägen till arbete och utanförskap minskar.

Det anordnas en årlig jobbmässa där många av företagen kommer för att träffa er elever.

 Jag har även intervjuat Jaquline DeCerein, projektledare för samhällsinvestering på Skanska om företaget och deras samarbete med Angeredsutmaningen. Här kommer hennes svar.

Skanska är ett av världens ledande bygg-och projektutvecklingsföretag med nära 40 000 medarbetare runt om i världen, cirka 9 300 arbetar i Sverige. Vi utvecklar den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö, etik och social hållbarhet. Vi investerar och ansvarar för hela processen från idé och markköp till färdigt projekt. Ibland i egen regi, ibland tillsammans med en partner.


Vår verksamhet är uppdelad i:
1. Bygg- och anläggningsverksamhet som är vårt största verksamhetsområde. Vi bygger bland annat arbetsplatser, bostäder, vägar, broar, tunnlar, skolor, sjukhus och tillgång till energi och vatten.
2. Bostadsutveckling, vi bygger bostäder i eget namn.
3. Kommersiell fastighetsutveckling. Vi bygger, initierar, utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter i eget namn. Sunda, gröna och effektiva kontor och fastigheter är i fokus.
4. Infrastrukturutveckling bygger och utvecklar vägar, järnvägar broar, tunnlar mm
På så sätt bidrar vi på Skanska till samhällsutvecklingen.


Hur kommer det sig att ni samarbetar med Angeredsutmaningen?

Angeredsutmaningen är en möjlighet för oss att förmedla kunskap om byggbranschen då många ungdomar har en annorlunda syn på vad vår bransch har att erbjuda. Det är också ett viktigt forum för oss att knyta an till framtida medarbetare. Att vara innovativ är oerhört viktigt i vår bransch, så vi söker folk med nya sätt att ta sig an utmaningar.
Vi bygger ett bättre samhälle säger vi stolt på Skanska och ungdomar är en viktig del i samhället. Genom olika engagemang i Angeredsutmaningen uppmuntrar vi ungdomar att följa och uppfylla sina drömmar. Den som behöver hjälp med studier finns vi tillhands genom Läxhjälpen, den som väljer att studera vidare inom inriktning bygg, samhällsutveckling eller teknik, finns möjlighet till ett praktik sommarjobb genom vårt stipendium som även erbjuder bidrag till kurslitteraturen. Stipendieansökan görs på angeredsutmaningen.se/student.


Har ni haft elever från Angeredsgymnasiet som haft praktikplats på Skanska?

Vi erbjuder praktik till gymnasieelever från flera olika utbildningar bl. a från bygg- och anläggningsprogrammet samt utbildningar med teknisk inriktning. De elever som läst på Angeredsgymnasiet och vidareutbildat sig har gjort sommarpraktik och ex-jobb hos oss under sina eftergymnasiala studier.


Vad erbjuder Skanska för typ av praktikplatser för elever på Angeredsgymnasiet?

Vi erbjuder praktik till gymnasieelever som läser utbildningar med bygg- eller teknisk inriktning och då kan det vara yrkesroller som träarbetare, arbetsledare och byggingenjör. Vi tycker det är ett mycket bra sätt att lära känna varandra och försöker ta emot så många vi kan. För Angeredsgymnasiets elever har vi stiftat ett stipendium som erbjuder sommarjobbspraktik fördelad på två sommarsäsonger. För den som får stipendiet i år får praktiksommarjobb på Skanska Hus år 2020 och Skanska Teknik år 2021. Vi anpassar yrkesrollen till elevens intresse.


Om elever haft praktikplats på Skanska, har det lett till att någon blivit anställd?

De flesta av våra praktikanter går olika utbildningar med bygg eller teknisk inriktning och när studierna är klara börjar flertalet jobba hos oss i olika roller. De elever från Angeredsgymnasiet som fått anställning hos oss har haft en vidareutbildning med inriktning inom bygg- och samhällsutveckling eller teknik.


Hur välanpassad är er arbetsplats för personer med olika funktionsvariationer?

Våra arbetsplatser finns både ute på byggarbetsplatserna i byggbodar och inne i vanliga kontorshus. Vi skulle säga att våra kontor är mer anpassade för personer med funktionsvariationer än byggbodarna i dagsläget, och på våra kontor är det naturligtvis standard att arbeta för att flera olika behov ska tillfredsställas.

Alla Skanskas kontor i våra tre största städer Malmö, Göteborg och Stockholm följer myndighetskraven för tillgänglighetsanpassning, och det innebär en rad olika anpassningar så som dörrars bredd, färgsättning på trappsteg och förlängda trappräcken i våra trapphus för att nämna några. Personer med funktionsvariationer av olika slag får naturligtvis anpassade verktyg och våra lokaler stöder de flesta variationer!


Tipsa en vn Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka bildinsändare
Skicka insändare

MATSEDEL

KALENDER

Det finns inga kommande händelser i kalendern.


Riksgymnasiet

Angeredsgymnasiet

Angeredswebben
Ansvarig utgivare:   Patrick Gladh
Webmaster:   Rickard Strid
Redaktion:   Anita, Sadia, Fadak, Emil, Sofia, David, James, Liana, Wilma, Tahereh, Hanna, Olle, Arieg, Aida, Hedda, Hedda, Zeinab , Torbjörn, Klara