Leva & Fungera


Arieg Mussa 2019-03-27

Elever från Riksgymnasiet på mässan
Elever från Riksgymnasiet på mässan

Riksgymnasiet deltar på årets Leva & Fungera mässa för att berätta om hur det är att gå på Riksgymnasiet, vilka olika studieformer och anpassningar som erbjuds och möjligheten till elevboende och habilitering under skoldagen. Wilma Frost som är elev på Riksgymnasiet blir intervjuad av elevassistent Sandra Nilisse.


Riksgymnasiets monter på mässan
Riksgymnasiets monter på mässan

Följ dem på:


Hemsida – www.riksgymnasietgbg.se/

Facebook – www.facebook.com/riksgymnasiet.gbg

Instagram – www.instagram.com/riksgymnasiet_goteborg/