Om jag själv får barn bör de också växa upp i förorten!


Dania Mahmoud 2019-01-23


Om jag får barn i framtiden vill jag att de ska växa upp i förorten, anledningen till detta är för att det finns mer liv och glädje här än vad det finns i centrum.

Med mera liv menar jag att fler saker och ting sker i förorten, till exempel sker det flera aktiviteter såsom Gårdsten festen, Hammarkullekarneval, marknader på Hjällbo torget, Angeredsnatta i Angered osv. Men inne i centrum sker det sällan sådana aktiviteter, därav är det oftast folk från inre stan som kommer till förorterna för att kunna ta del av dessa underbara möjligheter.


Vi i förorten har ett bättre sammanhållning, alla känner alla, alla hjälper varandra, det är i princip omöjligt att du inte hittar någon att umgås med. Men inne i centrum tar oftast all folk distans från varandra, de anser att alla borde klara sig på egen hand.


Förorten erbjuder inte bara god sammanhållning utan du har även tillgång till olika samhällsservice, såsom kollektivtrafik, sjukvård, skolor/förskolor, klädaffärer,mataffärer, simhall, gym, bibliotek.


Det som även utmärker förorten är att det är ett mångkulturellt område, här lever folk från olika bakgrunder. Det positiva med detta är bland annat att mina barn kommer kunna stärka sitt moderna språk när de kan umgås med andra ungdomar från samma bakgrund. Något annat positivt med detta kan även vara att mina barn kommer få möjligheten att lära sig av andras bakgrunder och kulturer, detta kommer bland annat gynna de i religionsämnet på skolan. Dock det negativa med detta är att i förorten finns det inte många svenska ungdomar och därav kan följden bli att mina barn inte kommer kunna lära sig lika bra svenska såsom de skulle kunna ha gjort ifall de bodde i ett “svenskt” område. Trots detta anser jag att förorten är ett perfekt ställe för mina barn att växa upp i. Jag har blivit uppvuxen i förorten och det är här jag hör hemma, du kommer aldrig finna något annat ställe som sprider kärlek till människorna såsom förorten gör.