Pbl-veckor på Angeredsgymnasiet


Sofia Bergman 2018-11-12

Charlotte Persson, Angeredsgymnasiets pbl-samordnare.
Bild:Privat foto
Charlotte Persson, Angeredsgymnasiets pbl-samordnare.

Under vecka 4-9 kommer Angeredsgymnasiet att ha ett Pbl projekt där temat handlar om kärlek och mänskliga rättigheter, projektet ska heta diskriminering och hedersförtryck.

 

Enligt Charlotte betyder Pbl “problembaserat lärande” och det är ett sätt att undervisa som används bland annat på läkarprogrammet och psykologprogrammet, man jobbar i basgrupper och löser problem tillsammans.


Pbl har funnits i  vår skola i 12 år och vi fick lära oss modellen från en skola i Stockholm som heter Fryshuset.  Enligt Charlotte ska alla elever på skolan under året någon gång arbeta med Pbl projektet. Hon planerar och pratar sedan med de lärare vars klasser som ska vara med i projektet så det anpassas för eleverna tex vid nationella prov då får man kanske korta ner projektet. Det kommer vara många klasser från olika program som ska vara med i projektet.

 

Under vecka 4 kommer elever från Handel, Vård och omsorg, Natur, Lärling och Rosmarin att delta i projektet och under vecka 9 kommer Ekonomi, Samhäll, Riksgymnasiet, Sprint och Sprintus att delta.

 

Eleverna ska brainstorma med basgruppen. Prata om hur man kan göra sin röst hörd som ung och att ta plats och att vara med och påverka. Hur ska man sätta stopp för hedersförtryck, skapa ett samhälle där man få vara den man är och älska den man vill.Eleverna kommer att delta i en föreläsning, se olika filmklipp och ha en sos-workshop där de arbetar med värderingar. Eleverna kommer också få lära sig ett par nya ord.


Syftet med PBL är att erbjuda fler sätt för elever att lära sig på. Och att jobba med problemlösning i grupp är mycket bra träning inför arbetsliv och livet. Man får lära sig att kommunicera och dela med sig kunskaper, ställa rätt frågor så att man kan fördjupa sig. Det är också ett bra sätt att få elever och lärare från olika klasser att lära känna varandra.