Skolbibliotek på Angeredsgymnasiet
Elevkåren driver projektet framåt


Alice Grimm Larsson 2018-10-25

Lokalerna för det planerade biblioteket används just nu som möteslokal.
Bild:Alice Grimm Larsson
Lokalerna för det planerade biblioteket används just nu som möteslokal.

Angeredsgymnasiet: På Angeredsgymnasiet i Göteborg ska det byggas ett skolbibliotek. Även om det redan finns ett allmänt bibliotek precis jämte skolan så ska det byggas ett skolbibliotek i skolan som bara är till för skolans elever för att det ska var så skolanpassat som möjligt. Elevkåren är med i detta projekt men även de som blivit intervjuade, läraren Mia Brkic och enhetschefen Roger Bloom.

Det var Elevkåren som kom med förslaget att bygga ett skolbibliotek, de vill ha ett uppehållsrum och då kom förslaget fram att på KulturAtom kan vara en plats där man kan väsnas och låta osv. Medan skolbiblioteket ska vara en lugn plats där man kan sitta i lugn och ro, ta en fika, plugga eller vad man vill göra.


I skolan kommer det att byggas ett skolbibliotek i skolans aula som är till för elever. I Blå stället finns det redan ett bibliotek, men anledningen till att det ska byggas ett skolbibliotek är att eleverna ska ha någonstans att ta vägen på rasterna, ha någonstans att vara och umgås. De ska även kunna få hjälp att hitta böcker och läromedel av en utbildad bibliotekarie som skall anställas. En bibliotekarie som är mer inriktat på skolan, skolans syfte och skolmaterial som kanske inte en vanlig bibliotekarie kan hjälpa till med. Hon ska också vara behjälplig för elever som behöver stöttning i skolarbetet så att de kan få rätt hjälp.


Cafét ska finnas i skolbiblioteket, det finns en scen i aulan där cafét ska finnas. Det ska stå ett långt serveringsbord där de som jobbar i cafét kan stå och servera till de som handlar. Det ska även vara så anpassat som möjligt för de som rullar och för de som går.

Man siktar på att det ska finnas ekologisk fika, ungefär samma utbud som det finns idag i kiosken vid de runda borden t.ex. fika, mackor och drickor.


I biblioteket kommer det att finnas vanlig skönlitteratur, men de tänker att det ska finnas böcker som läromedel. Ibland kanske läraren vill att klassen ska läsa en viss bok, då ska det finnas en klassuppsättning av just den boken. Det ska finnas registrerat att just den personen har lånat just den boken så att man håller koll så att den lämnas tillbaka och så att ingen kan sno en annans bok. Böcker kostar en del så skolan vill inte att böcker ska komma bort eftersom att det blir en stor kostnad för skolan då.


Mia Brkic anser att syftet är att eleverna ska få någonstans att vara, det ska också vara lättillgängligt. Det ska vara en fikaplats helt enkelt där eleverna kan umgås, där de kan plugga men också där det finns personal tillgängligt som kan hjälpa till med till exempel läxor, det ska vara mer elevfokus helt enkelt.


Biblioteket och cafeét kommer att bli klart i omgångar. Prio ett är anpassningen med biblioteket, cafétutrymmet samt bokförrådet, så att alla ska kunna röra sig fritt utan problem. Detta ska förhoppningsvis vara klart senare under höstterminen. Lokalen ska även möbleras, så troligtvis kommer cafeét vara igång runt årsskiftet, och hela verksamheten kommer att vara klart under senare delen av vårterminen.