Girls Power 2018!

Stoppa mobbningen för att skapa trygghet!


Kridsada Darayoi 2018-04-18

Nermin, Elisabeth, Kabas och Vanessa i soffans hos Angeredswebben.
Nermin, Elisabeth, Kabas och Vanessa i soffans hos Angeredswebben.

Vi på Angeredswebben har intervjuat årets fyra ungdomsfullmäktigeledamöter från Angeredsgymnasiet.

Meningen med ungdomsfullmäktige är att ge ungdomar större möjlighet att påverka frågor som rör barn och ungdomar samt att öka intresset för demokrati och politik. I Ungdomsfullmäktige finns fyra utskott som arbetar med olika saker. Skolutskottet som jobbar med frågor som rör skolan, Samhällsutskottet jobbar med att utvecklar samhället och svarar frågor som rör samhället såsom miljöfrågor och kollektivtrafik. Trygghetsutskottet jobbar med mänskliga rättigheter och stoppa alla form diskriminering. Fritidsutskottet jobbar med att hitta aktiviteter som inte kosta något för barn och ungdomar. Ungdomsfullmäktige består av 81 ledarmöten var av fyra personer är från Angeredsgymnasiet.   

 

Det är Nermin Abdulllatif, Vanessa Redzep, Kabas Al- Shimmari och Elisabeth Ericsson från Ekonomiprogrammet som bland annat vill jobba med att stoppa mobbning på skolan. Ett sätt är att lära barnen redan när de är små att det är inte okej att mobba, menar Elisabeth och Kabas.

Det är inte bara föräldrarna eller lärarna som ska ta tag i detta utan även alla vuxna i allmänhet ska göra det, säger Nermin. Mobbning kan leda till något allvarligt som att barnen skadar sig själva, säger Vanessa. Tjejerna menar också att man behöver ha föreläsningar för vuxna och barn om mobbning. Om barnen inte får tillräckligt med uppmärksamhet och om det är ingen som bryr sig så kan det leda till att de blir mobbare. Tjejerna menar att man behöver fokusera framförallt på högstadiet och lågstadiet för det är där mobbningen sker som mest, jämfört med gymnasiet där eleverna mer fokuserar på att plugga för framtiden.


Ungdomsfullmäktige har möten och där sitter politikerna med och lyssnar och föra frågorna vidare. Här är det viktigt att man vågar och tar plats.

De berättade också att de före detta som var med i Ungdomsfullmäktige fixade gratis spårvagnskort till gymnasieelever. Tjejerna säger att de på Ungdomsfullmäktige försöker göra något för att förbättra samhället. Det kommer att ta tid, sakta men säkert.