Så ser ledningen på nutid och framtid på skolan!


Anton Bäck & Viktor Wilson 2017-11-15

Rektorerna Patrick Gladh och Calina Folme
Bild:Viktor Wilson & Anton Bäck
Rektorerna Patrick Gladh och Calina Folme

Vi på Angeredswebben har interjuvat rektorerna, Calina Folme och Patrick Gladh om hur skolan ser ut nu och vad de tror om skolans framtid.

Hur ser det ut på skolan i år?

Calina berättar att det på Angeredsgymasiet finns fem olika rektorsområden. Riksgymnasiet är en av dessa. Vi har fler elever i år, detta ställer krav oss då vi behöver fler lärare, elevassistenter och lokaler. Rekryteringsprocessen började i anslutning till sommarlovet. Organisationen är större i år jämfört med tidigare. Man har ett bra samarbete mellan rektorerna när det gäller rekrytering av lärare.


Hur såg uppstartsveckorna ut? Växer vi?

Calina säger att det finns ramar för uppstartsveckorna, dessa ramar kan utvecklas och förändras. Patrick menar att väldigt många som söker till i skolan har tyvärr en förutfattad mening om hur Angeredsgymnasiet är, om det är en bra skola eller inte. Vi kan ta som exempel vår Ekonomiprogram som håller en väldigt hög klass. I början av året så hade vi 8-10 ansökningar när vi startade upp och nu är vi uppe i 24 elever. Detta problem är på grund av att det kommer vilket gör att klasserna blir större och personalen räcker inte till. Varför vi blir fler är på grund av att skolan får bra omdömen som lockar nya elever. Skolans elevantal ökar om man ser till statistiken som visar att förra året vid den här tiden ökade vi med 300 elever på mindre än ett halvår.   


Vad tänker du/ni om skolans framtid? Finns det några förändringar som du skulle vilja se?

Rektor Calina har som övergripande mål att öka måluppfyllelsen för eleverna. Skolans organisation är stor. Vi har en utbildningsledare med en fantastisk överblick på alla elever. Elevantalet är större än tidigare, vi upplever att vi fortfarande kan hantera situationen, det saknas alltså inte resurser för att arbetet ska flyta på, menar Calina. Trots detta har vi behövt rekrytera ny personal. Calina vill se massvis med förändringar. Hon vill se satsningar Idrott- och friskvård, att Angeredswebben utvecklas och att man satsar på UF på RG.  
 

Patrick berättar att man för några år sedan gjorde en framtidsplan på hur man trodde att skolan skulle se ut 2015-2016. Det som man hade rätt i om framtiden var att det skulle finnas fler elever som har annat modersmål än svenska, och vi hade även rätt om skolans utökning. Men hur stor ökningen skulle bli hade man ingen aning om. Det vi måste bli bättre på, enligt Patrick, är att ta vara på utbildning som folk har med sig från sina hemländer och att bygga vidare på dem.

Skall vi gå ännu längre och nu blickar jag långt in i framtiden så tror Patrick att vi måste lägga om helt och hållet när det gäller undervisningen. Ett område som är mest inne just nu inom IT är det som kallas för “gamification”. Det handlar alltså om att göra om undervisningen till spel eller göra undervisningen till utmaningar som är speliknade. Vad händer om vi kan göra om undervisningen till något som utmanar eleverna att sitta med den utmaningen i flera timmar utan att avbryta. Vi skall inte göra det till spel där du vinner poäng eller liknande. Men det handlar om upplägg utmaning och berättelsen kring det du skall lära. Men den stora förändringen som Patrick vill se på kort sikt är elevernas delaktighet i hur vi utformar skolan. Skolan är till för eleverna. Det finns inget högre syfte än att föra eleverna framåt på den här resan där utbildningen är nyckeln och därför måste vi fundera på vad det är eleverna önskar så vi kan nå kraven från staten och kommunen, menar Patrick.