Internationella kvinnodagen


Julia Klasson 2017-03-08


Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen

lika löner för lika arbete slippa vara rädd på kvällarna när man går hem orättvisorna mellan könen är fortfarande många den internationella kvinnodagen finns på FN:s lista över högtidsdagar sedan 1978 då den har mist sin politiska innebörd på flera håll har den istället blivit en dag då männen uppmärksammar och uttrycker sin kärlek till kvinnan