Angeredsgymnasiets Reception -
En välkomnande nyhet


Anton Bäck 2016-09-21

Bild:Anton Bäck

Syftet med gymnasiets nya reception är bland annat att underlätta för besökare som kommer hit att hitta rätt i skolans lokaler eller att hitta en speciell personal. Receptionen spelar även en stor roll i det första mötet med elever som kommer till skolan, här kan man få hjälp med en rad olika saker, såsom införskaffning av buss- och elevkort, schemautskrift samt intyg. Receptionen avlastar expeditionen med dessa uppgifter så att de får mer tid åt administrativa uppgifter. Man har fått mycket god respons för öppnandet av reception som han kan hitta vid huvudentréen.


I receptionen jobbar Annelie Elmgren, Sari Hautala-Thorne, Claes Eriksson och ett antal fritidsledare. Öppettider för receptionen är 08:00-16:00 måndag till torsdag, 08:00-15:00 på fredagar.