Skolbesök från Irak


Angelica Johansson 2016-06-01


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
En delegation från Irak besökte Riksgymnasiets verksamhet och blev imponerade av konceptet där vi både har focus på varje enskild elevs behov och ett tydligt mål med utbildningen.

Måndagen den 16:e maj blev Angeredswebben utsända på ett uppdrag för att träffa en delegation från Irak. De tio personerna var allt ifrån tjänstemän till lärare och de var här på besök i skolan för titta och få mer information om Riksgymnasiets (RG) verksamhet för att sedan kunna förbättra i sina skolor för funktionshindrade i Irak.


De hade många frågor som de ville få besvarade om RG:s verksamhet men jag fick ändå chansen att ställa några frågor. Det första jag ville veta var hur det ser ut idag i skolan i Irak för personer med funktionshinder. Då fick jag reda på att de har inte kommit så långt när det gäller  utvecklandet av anpassningar för barn med funktionshinder. Idag har de möjlighet att hjälpa barn som är 3-6 år gamla, i ett speciellt center där barnen förbereds för grundskolan. Det är ett internationellt program och de strävar efter att det inte ska finnas någon skillnad mellan barn med funktionshinder eller de som lever utan. I centret består varje klass av endast några elever och det finns speciallärare och elevassistenter som hjälper till. Skoldepartementet i Irak har bestämt att detta koncept bara ska gälla inför och under elevernas grundskoletid.


Det andra jag ville veta var hur de hade tänkt att utveckla sin verksamhet efter sitt besök i Sverige. De berättade att de skulle lära sig av att här på RG tar man hänsyn till elevernas behov och det viktigaste de tar med sig var vår helhetssyn på utbildningen. De skulle även göra en jämförelse av vad vi gör här i Sverige och vad de gör i Irak. Efter sitt besök hoppades de även på att ha mer kunskap om i vilken klass i skolan de skulle placera sina elever med olika typer av funktionshinder så det blir så bra som möjligt för alla. De var imponerade över hur vi i Sverige bryr oss om personer med funktionshinder.


Jag vet att de även skulle besöka andra instanser här i Sverige men de började med att besöka Göteborg och Riksgymnasiet här på Angeredsgymnasiet.