Det är bevisat att det inte är 100% säkert att sitta i en bil när det åskar.


Moa Johansson 2016-05-25


Det har varit vid flera tillfällen att blixten har slagit ner på bilar ute i trafiken. Vid ett tillfälle utlöstes en airbag och vid andra tillfällen har all elektronik slagits ut. All detta har berott på blixtnedslag. Bildäcken kan sprängas om blixten går igenom dem och det kan orsaka trafikolyckor. Vernon Cooray, professor i elektricitetslära vid Uppsala Universitet säger:

– Det bästa man kan göra är att köra långsammare. På så sätt minskar risken för en allvarlig trafikolycka om bilen skulle slås ut, säger Vernon Cooray.

Det är viktigt att köra långsamt när det åskar så det inte sker trafikolyckor. Om detta kan man läsa i artikeln ”Inte säkert att vara i bilen vid åska” som finns i Aftonbladet 2015-07-31.