Elevkårens nya styrelse vald


Melker Holm 2016-05-25

En del av elevkårens nya styrelse
Bild:Torbjörn Stensson
En del av elevkårens nya styrelse

Under elevkårens årsmöte den 23 maj valdes en ny styrelse för nästa läsår.

Man valde också att utöka styrelsen från 10 personer till 13 personer. Under mötet valdes också 3 reserver för dom tillfällena när någon i den ordinarie styrelsen inte är på plats. På torsdag den 26 maj är det första gången den nya styrelsen skall samlas på ett möte. 

 

Sedan tidigare har det varit klart att Angeredsgymnasiet kommer att bli en intraprenadskola nästa läsår. Detta innebär att elevkåren kommer att vara mer delaktiga i skolan genom att dom kommer att få ha tre representanter i det beslutsfattande rådet på skolan. Rådet kommer alltså att bestå av både personal och elever.